Search
  1. definities
  2. een bodemprocedure

Wat is een bodemprocedure

een bodemprocedure definitie – Wat betekent een bodemprocedure?  

Wat is de betekenis van een bodemprocedure?

Een bodemprocedure is een gerechtelijke procedure waarbij een geschil volledig wordt behandeld en beslecht door een rechtbank. In tegenstelling tot kort gedingen, die snelle voorlopige maatregelen bieden, biedt een bodemprocedure een grondige behandeling van de feiten en juridische kwesties, vaak met uitgebreide bewijsvoering en pleidooien van beide partijen.

Andere definities: