Search
  1. definities
  2. een dialoog

Wat is een dialoog

een dialoog definitie – Wat betekent een dialoog?  

Wat is de betekenis van een dialoog?

Een dialoog is een interactieve uitwisseling van gedachten, ideeën, meningen en informatie tussen twee of meer personen, waarbij luisteren, begrijpen en reageren cruciaal zijn voor het tot stand brengen van communicatie en het opbouwen van relaties, en het kan plaatsvinden in verschillende contexten zoals gesprekken, debatten, interviews, enzovoort.

Andere definities: