Search
  1. definities
  2. een lead

Wat is een lead

een lead definitie – Wat betekent een lead?  

Wat is de betekenis van een lead?

Een lead is een potentiële klant of prospect die interesse heeft getoond in een product of dienst, vaak geïdentificeerd via marketing- en verkoopinspanningen, en die kan worden gevolgd en opgevolgd met als doel het genereren van verkoopkansen en het stimuleren van bedrijfsgroei.

Andere definities: