Search
  1. definities
  2. verzilting

Wat is verzilting

verzilting definitie – Wat betekent verzilting?  

Wat is de betekenis van verzilting?

Verzilting is het proces waarbij zoutgehalte toeneemt in bodem of water, vaak als gevolg van irrigatie, bodemerosie, of klimaatverandering, wat leidt tot ongunstige omstandigheden voor plantengroei en landbouwproductie.

Andere definities: