Zoek
  1. definities
  2. een mantelzorger

Wat is een mantelzorger

een mantelzorger definitie – Wat betekent een mantelzorger?  

Wat is de betekenis van een mantelzorger?

Een mantelzorger is een persoon die onbetaalde zorg verleent aan een familielid, vriend of bekende die hulpbehoevend is vanwege een handicap, ziekte, ouderdom of een andere kwetsbaarheid, en die essentiële ondersteuning biedt bij dagelijkse activiteiten, medische zorg en emotionele steun, vaak met opoffering van eigen tijd, energie en middelen.

Andere definities: