Zoek
  1. definities
  2. vlottende activa

Wat is vlottende activa

vlottende activa definitie – Wat betekent vlottende activa?  

Wat is de betekenis van vlottende activa?

Vlottende activa zijn activa die snel kunnen worden omgezet in contanten of contantwaardige middelen, zoals geld, voorraden en debiteuren, en spelen een cruciale rol bij het bepalen van de liquiditeit en financiële gezondheid van een bedrijf, omdat ze het vermogen vertegenwoordigen om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Andere definities: