Search
  1. definities
  2. naw gegevens

Wat is naw gegevens

naw gegevens definitie – Wat betekent naw gegevens?  

Wat is de betekenis van naw gegevens?

NAW-gegevens, een afkorting voor Naam, Adres en Woonplaats, zijn basisidentificatiegegevens die worden gebruikt voor registratie, identificatie en correspondentie, waarbij ze dienen als de fundamentele basis voor het vastleggen en communiceren van persoonlijke informatie in verschillende administratieve en juridische contexten.

Andere definities: