Search
  1. definities
  2. een beschikking

Wat is een beschikking

een beschikking definitie – Wat betekent een beschikking?  

Wat is de betekenis van een beschikking?

Een beschikking is een gerechtelijke uitspraak of beslissing die bindend is voor de betrokken partijen, waarbij de rechtbank een juridisch standpunt inneemt en een oordeel velt over een geschil of kwestie, waarbij de beschikking de basis vormt voor verdere acties of procedures die moeten worden gevolgd.

Andere definities: